Onze huisregels bij Dental More

Afspraken:

Om ons zorg zo goed mogelijk te bieden werken wij uitsluitend met behandelingen op afspraak. Zo hebben wij voldoende tijd om iedere patiënt zo efficiënt mogelijk te behandelen.

Heeft u geen afspraak, maar wilt u wel gelijk geholpen worden, dan verzoeken wij u vriendelijk om telefonisch contact op te nemen met de praktijk om te kijken naar de eerstvolgende mogelijkheid. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen.

Afspraakherinnering:

Wij versturen onze patiënten altijd een afspraakherinnering via e-mail en sms. Dit is een service die wij graag bieden aan onze patiënten. Wij begrijpen dat in deze tijden we allemaal door de drukte een herinnering van onze afspraak kunnen gebruiken.

Het te laat komen op de afspraak:

Indien u meer dan 10 minuten te laat bent is er een kans dat wij u niet meer kunnen behandelen of de behandeling niet geheel kunnen afmaken. Het is altijd gewenst om bij het vermoeden van te laat komen ons ervan op de hoogte te stellen door telefonisch contact op te nemen met de praktijk.

Het niet nakomen van de afspraak:

Wanneer u verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren te melden. Door u op tijd af te melden kunnen wij andere patiënten eerder helpen.

Indien u uw afspraak niet of niet tijdig annuleert zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder berichtgeving, behouden wij ons recht voor om u uit te schrijven als patiënt.

Betalingen:

Wij bieden u verschillende betaalopties aan:

  • Direct betalen na een behandeling, door middel van betaling per pin of per creditcard.
  • Alle andere betalingen gaan via een extern bedrijf genaamd Infomedics.

Infomedics verzorgt het betalingsverkeer voor onze praktijk. Dit betekent dat u de rekening voor de zorg ontvangt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar via Infomedics

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, is dit duidelijk vermeld op de rekening die u ontvangt. Wat vervolgens niet vergoed wordt, betaalt u zelf aan Infomedics.

Heeft u een vraag over de vergoeding op uw rekening neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Indien uw rekening niet wordt vergoed dient u het volledige bedrag te betalen aan Infomedics. Daarna kunt u controleren of u de rekening kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Uw eigendommen:

Wij verzoeken u vriendelijk om uw eigendommen goed in de gaten te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies- en diefstal of schade van uw eigendommen. Wij raden u aan om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Privacy en geheimhouding:

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Patiëntinformatie wordt niet aan derden gedeeld of doorgestuurd zonder overleg met de tandarts en met mede weten van  desbetreffende patiënt. Dit betekent dat wij geen informatie over u mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alle informatie blijft binnen de praktijk. Indien er bij verhuizing een dossier moet worden overgedragen hebben wij een machtigingsformulier die u dient in te vullen en te ondertekenen met uw handtekening.

Roken:

Het is strikt verboden om binnen de praktijk te roken.

Cameratoezicht:

Tot slot willen wij vermelden dat onze praktijk is voorzien van camera beveiliging, om zowel uw en onze veiligheid te waarborgen.

Verzekeringstips:

Kinderen tot en met 18 jaar krijgen alle behandelingen van de tandarts en mondhygiënist vergoed. Met uitzondering van implantaten, bruggen, kronen en beugels. De RVS kroon bij kinderen wordt wel vergoed.

Wilt u meer informatie over vergoeding en verzekering bij de tandarts?

9 tips om een verzekering af te sluiten

Aanvullende verzekering

Tandarts in de basisverzekering